Пара строк
о чем ваш сайт
Новая музыка
Показать все

13:55
Rap barada maglumat
220px-Kool_Herc.jpg
  1. Suratdaky Kool Herc, hip-hop sazyny döreden hasaplanýar
  2.  
  3. Rep ýa-da Rap ýerine ýetirişi (iňlisçe rep, rapping), rifma (iňlis rifmasy), erkin usulda (iňlis dilini erkin ýaýratmak ýa-da köpçülikleýin tüýkürmek) hem diýilýär [1], emceing (Iňlis dilinde emceing) [2] ýa-da MC'ing (Eng. MCing [Eng. MCing [ 2]] . Repiň düzüm böleklerine "mazmun" (aýdylýanlar), "akym" (ritm, rifma) we "gowşuryş" (kadensiýa, äheň) degişlidir [5]. Rep dilden aýdylýan poeziýadan tapawutlanýar,
  4. Hip-hop sazynyň esasy düzümi bolan Rap, adatça bu reanr bilen baglanyşyklydyr; Şeýle-de bolsa, repiň gelip çykyşy köp ýyllap hip-hop medeniýetini öňünden kesgitledi
  5.  
  6. Häzirki zaman repiniň öňdebaryjylary Günbatar Afrikanyň griot däbi [7], bluzyň käbir wokal stilleri [8], jaz [9], 1960-njy ýyllaryň afro-amerikan poeziýasy [10] we Sprechgesang. Repiň häzirki zaman meşhur aýdym-sazda ulanylmagy, hip-hop reanry we medeni hereket bilen birlikde 1970-nji ýyllarda Nýu-Yorkorkuň Bronks şäherinde ýüze çykypdyr [11]. Çalt ýerine ýetiriş sahna oturylyşyklarynda dabaralaryň ussady rolundan emele geldi. Uzyn çykyşlara öwrülen DJ toplumlarynyň arasynda myhmanlary höweslendirýärdiler we myhman alýardylar.
  • Rep, adatça, DJ-iň, aýlanýan stoluň, beatboxyň kömegi bilen ýerine ýetirilýär ýa-da ýoldaş bolmazdan kapellany ýerine ýetirýär. Stilistik taýdan rep söz, proza, poeziýa we aýdym arasynda çal reňk tutýar. Saz görnüşini öňünden aýdýan bu söz ilki bilen "ýeňil urmak" manysyny berýärdi we häzirki wagtda çalt gürlemek ýa-da akyl bermek üçin ulanylýar. Bu söz Iňlis Iňlis dilinde XVI asyrdan bäri ulanylýar. Bu söz 1960-njy ýyllarda afroamerikaly wernacular iňlis diliniň bir bölegi bolup, "aragatnaşyk saklamak" manysyny berýärdi we gysga wagtyň içinde häzirki wagtda aýdym-saz stili hökmünde ulanylýar.
  •  
  • Rep okamak üçin diňe bir hip-hop sazynda däl, eýsem beýleki resanrlarda-da bar: köp deprekçi we bas ýerine ýetirijiler rep ulanýarlar; köplenç, esasanam meşhurlygy sebäpli rep pop aýdym-sazynda pop repini emele getirýär; rok aýdym-sazynda rapcore, nu metal, alternatiw rok, alternatiw rep we käbir beýleki resanrlarda duş gelýär, mysal üçin gaty rep sazynyň täze ugurlarynda. Estrada sazandalary we häzirki zaman R&B aýdymçylary hem öz kompozisiýalarynda rep ulanýarlar.
  • Wikipedia sahypasyndan terjime edildi
Категория: Tazelik | Просмотров: 8163 | Добавил: Admin Eziz | Рейтинг: 4.0/1

Реклама

Kool Herc, hip-hop sazyny d
Категория: Tazelik
Просмотров: 8162 | Добавил: Admin Eziz | | Комментарии (0)
Doly okamak ucin смотреть knopka basyñ
Категория: Tazelik
Просмотров: 10552 | Добавил: Admin Eziz | | Комментарии (0)