Maggra
Soydummi name

Soydummi name
 • Слушали: 4210
 • Размер: 3 mg
 • Длительность: 3:14
 • Добавлено: 01.09.2020, 04:16
 • 12
Слушать
Maggra - Soydummi name
Скачать
Maggra - Soydummi name
Для того, чтобы иметь возможность скачать музыку Maggra - Soydummi name!. от ведущих Туркме́нскиx и зарубежных исполнителей.
Текст песни
 • Birhili maňa, gaty birhili duýgular duýýan soňky wagt
 • Näm bolýarka hi näm bolýa ýuregim daşyna çykjak bolýa
 • Soraglarym gaty köp we ýekesinede jogap ýok
 • Sözlerimi arasyna hiç hili kapýa ýok
 • Gezip ýörin öz özim bilen gürleşip we, bir nokada seredip
 • Inni göni geçip ýatýan men, okuwdan gelip
 • Kelämde ýeke pikir näme digini bilemok
 • Peselip başlady bahalamyň sany ýok
 • Sapakda gürlämde diýän zatlam bilemok
 • Bilýän özüm bolup ýörşümi birhili dämi
 • Ejem aýtýa bolýa saňa name
 • Dädem aýtýa bolýa saňa name
 • Mugallym aýtýa bolýa saňa näme
 • Doslam aýtýa eý bolly saňa name (ha söýdimmi nam)
 • Hawa söýdim ömrümde birinji gezek
 • Men sol gyzy göremde, gaty erbet urýa ýürek
 • Men aýdýarn şol gyz üçin bolmajak zatlary boldurardym
 • Asmany ýere düşürip, özini hem galdyrardym
 • Söýerdim gaty erbet, diňe ellemde götererdim
 • Hiç haçan gygyrman, tersine gujaklap aý bolýalaý nesiwe diýerdim
 • Irräk turup düşegine irdenligini getirerdim
 • Saçynnan sypalap gözlerine serederdim
 • Tanyşlam üýtgeşik seretýaler, menem hä näme
 • Bilýän özüm bolup ýörşümi birhili dämi
 • Ejem aýtýa bolýa saňa name
 • Dädem aýtýa bolýa saňa name
 • Mugallym aýtýa bolýa saňa näme
 • Doslam aýtýa eý bolly saňa name (ha köýdimmi näm)
Комментарии (0)
Добавить