Haysyndan tazelige garashyanyz

Crazy ft AgaDowlet
Aglama

Aglama
 • Слушали: 2678
 • Размер: 5mg
 • Длительность: 3:57
 • Добавлено: 28.11.2020, 21:54
 • 5
Слушать
Crazy ft AgaDowlet - Aglama
Скачать
Crazy ft AgaDowlet - Aglama
Для того, чтобы иметь возможность скачать музыку Crazy ft AgaDowlet - Aglama!. от ведущих Туркме́нскиx и зарубежных исполнителей.
Текст песни
 • www.100DE100HIPHOP.com
 • admin imo +79084831234
 • 1)
 • Näme üçin dosjan , sen özgäni saýladyñ
 • Aýt näme üçin , özgä göwniñ bagladyñ
 • Şeýle mylaýym gyzyñ , ýüregini ýaraladyñ
 • Ony harladyñ , söýgisini hem harladyñ
 • Ilki söýýän diýipdiñ , soñ ony taşladyñ
 • Wah biwepa sen , gözlerini ýaşladyñ
 • Ýeke sebäpdir , bu sözlerem ýazmagym
 • Bu gyz maña dos , iñ ýakyn syrdaşym
 • Söýenim mendekä , ol özgäni halady
 • Men ony söýýäkäm , ol meni aldady
 • Sensiz gözlerim , zaryn zaryn aglady
 • Hol meni söýmedi , söýmedi oýnady
 • Näme üçin maña , ýalan zady söz berdiñ
 • Ynansañ señ üçin , hemme zada döz geldim
 • Ýöne giç boldy , 2nji ýüzüñ görkezdiñ
 • Ynansañ señ söýgiñi , hiçkime dözmezdim
 • 2)
 • Bu gün señ toýuñ , bol dos sen bagtly
 • Unutma bu gyzam , tapar öz bagtyny
 • Diñe sendälä , köp sendenem gowysy
 • Nesip etmesin hiçkime , senýaly namardy
 • Goý öziñi ýerine , sen näýili bolordyñ
 • Öldi ne güldi , bilsediñ oñ halyny
 • Geçeni geçdi bil , goý inni sen aglama
 • Goý ökinip ýatlasyn , sen ony ýatlama
 • Tutsadym eliñden , ogşasadym lewiñden
 • Rugsat berseñ , dem alsadym señ demiñden
 • Bersediñ ýüregiñ , ömür baky saklardym
 • Belki suratyñlaña seredip , ýar seni ýatlardym
 • Dogry inni aýryldyk , aýryldy ýolumyz
 • Bir birekden uzakda , tutulmaz inni golumyz
 • Seni her gije ýatlap , ýuwaşlykdan aglardym
 • Seni tanan günüm ýatlap , özime nalardym
Комментарии (0)
Добавить