menu
person

La Blaze - Kalbym aglayar (Muhammedin Dramasy)
[ · Скачать удаленно (<< yukle.) ]21.01.2020, 15:44
La Blaze - Kalbym aglayar aydymyn sozleri
 • Saña men ömrüm diyerdim emma ömrimi soldyrdyñ
 • Meni güldir diydim üssümden güldirdiñ
 • Seret güyjimem galmady otyryn ukypsyzja, bak maña
 • Eştýäñmi meni, itişiñ yaly gel galdyrsana
 • Gaydyp ber maña meni, öñki durkym nirede?
 • Utanyan men indi özümi sensiz görenimde
 • Göreşmedik, söygimiz ucin göreşmedik
 • Sen sowaşdyñ emma men senden hic sowaşmadym
 • Heniz kiçi bolsakda owadan söygimiz bardy
 • Näçe ýyldan bari iki yürekde yaşayardy
 • Islesekde gowuşmadyk bir birimize
 • Ejeñ bermek islemedi seni oba ýigidine
 • Sen tiz yeñildiñ, ir gowşurdyñ gollary
 • Indi bolsa Bizi aýyrdy, howa yollary
 • Gülälegim saña diyerdim men läligim
 • Beren goşa kepderiñem galdy ýadygärligiñ
 • Içine siñip gitdim bu parklaryñ şäherleriñ
 • Ömürlik nälet bolsun mensiz gecen säherleriñ
 • Daña çen göz yumman eden arzuwlam puç çykdy
 • Bu notalar sana sözlerim elten bushlukçym
 • Muhammet ugruñda öldi, yöne entak ayakda
 • Soñuna çenli bile däl , yeke barya gaýykda
 • Seniñ üçin çykya kalbymdan ajy aydymym
 • Senem öz söygiñ üçin ädäý yeke ädimiñ
 • Sebapkari sen gahardan kellämiñ doñmasy
 • Sen bileb bile bolsun yada durmuş bolmasyn
 • Ikimizem yürekden açyp töri bermedikmi
 • Biz ikimiz soymek ucin bu dünýä gelmedikmi?
 • Küysedi , diyseñ kalbym küýsedi
 • Ýeller gelende ysyñ burnuma degsedi
 • Iñ owadan güller señ görkiñe meñzedi
 • Yöne meniñ söygim saña degmedi
 • Diydiler ony unut diydiler
 • Pikirlem aç göz yaly meni iydile
 • Özgäni görmez gözim kör boldy didelem
 • Herkimden giden dünye birgün gider bizdenem
 • Sen meniñ güneşimi ýapan bir bulutdyñ
 • Gaharym gelsede içimden yuwutdym
 • Ikimiz kitap soñunda gelyan bir umytdyk
 • Ajap bir söygini taşladyñda unutdyñ
Категория: Tazeje | Теги: La Blaze - Kalbym Aglayar.mp3, Muhammedin dramasyndan lyrics, Great Gres Group Rap, Ashgabat Biz Turkmen 100de100hiphop
Просмотров: 1699 | Загрузок: 587 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.5/22
Всего комментариев: 2
avatar
0
1 lablaze15 • 08:31, 28.05.2020 [Материал]
Agladyan aydym gaty gowy aydya La blaze kopirak goyayyn admin please☺️
avatar
0
2 fullgatybay • 12:07, 28.05.2020 [Материал]
Hokman goyars Sps... Yakynda Lablazeden official klip
avatar