DoEsH ft Gadam
Aylanyn Aklynyza

Aylanyn Aklynyza
  • Слушали: 2078
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 2:43
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 21.10.2021, 19:51
  • 51
Слушать
DoEsH ft Gadam - Aylanyn Aklynyza
Скачать
DoEsH ft Gadam - Aylanyn Aklynyza
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu DoEsH ft Gadam - Aylanyn Aklynyza!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Zäherli durmuş geregini aldy
Seredenok ýaşa bir demde aldy
Sen baý bol iň soňy barmaly
Adamlar pälinden azanlar azdy
 
Kowalap 19zy kim tapdy
Adamlaň gözini haramlyk gapdy
Zenanlar köçelere edebini ýapdy
Ýokarda Allam gazabyny atdy
 
Eý ajal düşmesin başyndan
Göterip düşürerler agaç atyňdan
3gezek gum bile atarlar gawryňdan
Diliňi sakla çykarma agzyndan
 
Bizem ýalança bäş günlik myhman
Köp ýalňyşymyz bardyr unutmaň
Dogry ýola gir hiç ýalňyşmaň 
Başarsaňyz bir biregi bagyşlaň

Wagty barka aýlan aklyňa
Öňem şeýdip enäni ýakdyňa
Elini boş tutup barsaň gawryňa
Düzelmane Senem wagtyň badyla
 
Her ädimde sowawy ätlediň
Her sözüňde hapa sözü geplediň
Ejeňi terk edip heleýiňi seplediň
Uly gürlediň sen uly geplediň
 
Aýlanyň aklyňyza wagty baka panyda
Peýdasy ýok Seňem ýada salsaň gawryňda
Günälem kän geçilmez diýip sen ýalňyşma
Bizi dogry ýola ýöreden Allam bagyşla
Комментарии (0)
Добавить