Bu SeRi ft Bu Yene Aman ft Merdan Gurbanmyradow
Hayran Boldym

Hayran Boldym
  • Слушали: 967
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:12
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 21.10.2021, 19:43
  • 71
Слушать
Bu SeRi ft Bu Yene Aman ft Merdan Gurbanmyradow - Hayran Boldym
Скачать
Bu SeRi ft Bu Yene Aman ft Merdan Gurbanmyradow - Hayran Boldym
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Bu SeRi ft Bu Yene Aman ft Merdan Gurbanmyradow - Hayran Boldym!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Toyda seni bir goremde
Hayran galyp asyk boldum
Sunca kop gyzy gorsemde
Sen mahrine hayran galdym
 
Yupsiz baglap goydun meni
Karar ýok görmesem seni
Arzum edip günüň güni
Seň ýoluňda seýran boldum
 
 
 
Galan zat bir şaýa döndi
Sensiz ömrüm zaýa döndi
Ynanç maňa haýa döndi
Dilim durman haýran boldym
 
Yşgyň däli etdi meni
Halas etde gutar meni
Her gün düýşde görýän seni
Bilbil bolup saýran boldum
 
Adyň eşiden soň iller
Meň bäş harpyma deňdir
Meň ýüregi gören biler
Seni görüp weyran boldum
 
Artyk ýazmana halym yok
Garaşmana artyk kararym yok
Söýgüden güýçli zalym yok
Ýaş ýüregim hayran boldy

Yzynda men däri boldum
Akly ýiten däli boldum
Hiç zady görmeýän boldum
Gün günden eşitmeýän boldum
 
Jadyly gözler aldy aňym
Senne galdy eldäki erkim
Söýgi ornady ýüregime belkem
Mende galdy ýüregiň seňkem
 
Içgi pikirler gepleşýän ýaly
Bizden gizlinje görüşýän ýaly
Ýüreklerem indi birleşýän ýaly
Bagtymyza tarap ýöreýän ýaly
 
Elimde eliň gözümde gözüň
Demimde demiň süýjije lebiň
Dilimde sözüm sen söýenim
Bu yollarda bile ýörejegim
Комментарии (0)
Добавить