Dayanch.N
Life Barada

Life Barada
  • Слушали: 968
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:17
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 12.10.2021, 21:00
  • 75
Слушать
Dayanch.N - Life Barada
Скачать
Dayanch.N - Life Barada
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Dayanch.N - Life Barada!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Durmuş hakda...(2)
Bary ýalan, o dünýäde hakykadyň aýnasy
Agla senem, dünýä düşdi jähennemiň saýasy.
Nämemiş, musulman, bir günäsi ogurlyk,
Ýalany muň besläp, hakykady gowurdyk.
Bir gyra süýşürip goý, ýok ýalanyň peydasy
Kimsi bölek çöregiň, kimsi pulyň şeýdasy.
Ýazgyt eken Alladan, günäleme alany
Gaça dur beladan, berkje gulpla galany.
Üns ber, kynçykyk ýok, ejizlik bar dünýäde,
Sersap bol durmuşdan arzuwlaryň güýmände
Şükür ýok, nebse bökdi, 1-2 gezek eçildi
Pikirlen Jähenneme, şu ýollardan geçildi
Daşdan seret durmuşa, gowy geçýär uzakdan.
Ýakynyna baraýma, içi doly duzakdan.
Ölümiň näbelli, haçan geler sagadyň,
Bu gezegem dözmedi, maslahatym aglagyn.
-------------------
Gözlerim, ýadady, uzak ýola seredip
Bar şeýle adamlar, eşidenni gep edip,
Durmuş bu, biri diri, biri bolso gömüldi.
Diri sen, biriniň, ömür tanapy döwüldi.
Ýaşy ýeten, nalaýar geçmişini aýdynyp
Pikirlerde sergezdan, ýaşlygyny gaýtaryp.
Gaýtsa wagt, ýitirenlem dik ýüzüme seretse
Kelle geldi özüne, bü günüme şükür neresse.
Durmuşyň synagy, kynçylgy ýadatdy,
Pul tapyp, dilin tapsaň üýtgeşik däl adaty.
Biribara ynan diňe, gaýgy derdi berende
Ýeňil geçer bildirmez, hat-da durmuş depende
Ýöräp barda garşyla, bü gün ajal gapyňda
Gorky basdy üstüme, soňky menzil ýakynda,
Комментарии (0)
Добавить