Stalker
Gaygyly Setirlerim

Gaygyly Setirlerim
  • Слушали: 2836
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:27
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 07.10.2021, 21:28
  • 42
Слушать
Stalker - Gaygyly Setirlerim
Скачать
Stalker - Gaygyly Setirlerim
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Stalker - Gaygyly Setirlerim!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Bir gun geler ajalyñ pikir etme gaçaryn
Ýiter durmuşyñ açary soñ agarar saçlaryñ
Öçer göziñ nury el aýaklaryñ gury
40 dan soñ bolar oytyan bularyñ bary
 
Ýone 40 a yetjegiñem belli däl ýaly
Durmuş tejribäñem 50 däl häli
Gadryny bil ýaşaýşyñ diyip yuzlenýän ozime
Aýnada gownyetmezçilik bilen garap gozime
 
Eje ýüregim mähriñe zar bolup galypdyr
Eýýäm gideniñede 6 ýyl bolupdyr
Goz açyp ýumdyk saýyn geçä bu wagtlaram
Ýetişmeýän şondada aýlanýa sagatlarym
 
Geçirdim wagtymy sanaman minudy
Meniñ bolsa geljege garaýşym uludy
Aa
Bu durmushyñ dertleri yuwdy kapýalarmy
Gordim bu ýolumda ençe nastýa katýalarny

Gaýtalama
Görinýärmi çar tarapda, ak bulutlar
Elimde galyp gitdi açarsyz gulplar
Ejesini kuysap aglady ençe kalplar
Indi meniñ dertlerime deñ gelmez alplar

Bu gun gorsem aýdylýan gurrunler saýaly
Eýyäm dañ atypdyr dos yor oye gaýaly
Pikirlem umytsyz dykyldy kellämem
Hovva men stalker diyip adyny bellänem
 
Umytlam uçyp gitdi bir gysym gum ýaly bolup
Yene yazdym oturup içim dertden dolup
Hazir ejejan seniñ mähriñ ýada düşýä
Ýene seni ýatlamda gaýgyly pikirlem üýşýä
 
Belki sen düşünmersiñ meniñ aýtyan sozlerme
Nebsim agyrýa ýaşdan doly gozlerme
Şu wagt men zar ejejan oglum diýen sozlerñe
Kuýsedim beterem gaýgylara dözgelmen
 
Töwerek ümsümlik pikirlenýän ýeke özim
Gaýgyly serirlerden yaña yaşlandy gözim
Yonekey setirde beýan etyan baryny
Seretsem gussadan doly durmuşyñ ýarymy
 
Wagtymy ogurlady,gerekmejek rollar
Hazirki döwirde arkadag boldy dollar
Bolýala ýene dilimde, adalatsyzlyk
Sungatyñ yollaryna,ýuwaşja syzdyk
Комментарии (0)
Добавить