Amash
Ejemjan

Ejemjan
  • Слушали: 2023
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 4:03
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 25.09.2021, 21:59
  • 104
Слушать
Amash - Ejemjan
Скачать
Amash - Ejemjan
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Amash - Ejemjan!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Ejemjan
          Gaýtalama:
Ejemjan 
Meniň mähriban käbäm 
Şeyle mähirli ynsan 
Ömür ŷanymda bolsañ
 
Käte gownüňe degýän 
Şondada meni söŷŷäň
Şeyle elleriň süŷji 
Seň tagamlarňy iyyän
 
Seniň mähriňi duyyan
Seni şeyle bir söyyän
Seniň bilen bileje 
Özüm bagtly sayyan 
 
Ejemjan ejemjan
Ejemjan ejemjan 
Ejemjan ejemjan
Ejemjan ejemjan
 
Ejäni sõymeli oňa agyr sõz diymän
Çaga wagtyň iýdirdi ol saňa õzi iŷmän
Häzirem gezmersiň oň mährini küýsemän
Ejäniň gadyrny bil sözümi diňleseňä
 
Eje bu dunyede ak ganatly perişde
Yeke wagtyň kyn gunde komek eder her işde
Meniň käbäm garraman galsady şu yaşda
Dileyän uzak yaş Alladan ilki başda
 
Ejemiň elleri melhem yarawsyz halda
Tagamlary süýji mydam damagymda 
Ejemjanyň ady aylanya meň ganymda
Ejemiň yeri bar yuregimiñ tõrunde
 
Menä ejemi söyyän onsuz halym perişan
Mydama gaýgyly bor ejesiz yeke yaşan
Meň ejem dunyadäki iň bir mahirli ynsan
Eje dunyäm giňelyä sen çalaja ŷylgyrsaň
Комментарии (0)
Добавить