Crazyman ft Galatik One
2 Gang

2 Gang
  • Слушали: 1701
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:30
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 16.09.2021, 22:29
  • 59
Слушать
Crazyman ft Galatik One - 2 Gang
Скачать
Crazyman ft Galatik One - 2 Gang
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Crazyman ft Galatik One - 2 Gang!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Diýýäler rapdan girdeýji ýok näme üçin ýasaýaň
Girdeýji gerek däl men rapy ýönekeýje halaýan
Ýasaýşyň meňkiçe däl (erkekçe) göriplenmek gerek däl
Özümi deňejek däl (saňa) sebäbi sen deň däl (maňa) 
 
Ýazýalar samsyksyrap gygyryp gülýän geçip gyra
8 gram tabagy otlady my niggz galatik one
Içime çekip üfledim olara näm dijegmem bilmedim
Çagakam kellede iş bardy ýöne raper boljagyny bilmändim 
 
Dosduňam söýgüden ýanypdra lirika geçp gidipdirä
Mic'yň öňüne aglap durmak başgaça vibe berýämikä
Sen diýýäň blä ol meniňki başgaňky däl
Döwür üýtgedi dos gyzlar babnik oglanlar däl 
 
Her gün stylem üýtgeýä edil walýuta ýaly
Beat'lary öldürýän men edil killer ýaly
Entek rapda men bar hem ýanymda Galatik One
Немношко подожди брат скоро мы N1
Комментарии (0)
Добавить