Mr.Kesha ft CrazY StaR
Shondada Soyerin

Shondada Soyerin
  • Слушали: 2165
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:52
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 06.09.2021, 21:41
  • 47
Слушать
Mr.Kesha ft CrazY StaR - Shondada Soyerin
Скачать
Mr.Kesha ft CrazY StaR - Shondada Soyerin
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Mr.Kesha ft CrazY StaR - Shondada Soyerin!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
Her gün görsem ajaýyp alkymyň
Iň gözeli sen krassnawod halkymyň
Söýgimiz bolsun hemişe baky
Ynanaý Göwherim sen ýürekdäki
 
Gözüňde görmäýin hiçhili ýaşy
Özgelerden gabanyp çytmaýda gaşy
Owodon alkymyň edil aý ýaly
Söz berýän gülüm söýerin seni baky
 
Tut elimden gaýym sakla gülüm goýberme
Sen diňe meniňki hijem seni goýbermen
Söz berýän döz gelerin sen bilen her güne
Maňa billirenok gyzman özgeleň gepine
 
Näme diýse diýsinler ynanma sen hiçsine
Bir seni söýýän Göwherim sen ynansana
Geleňde başa girip ýüregimden hiç çykmaz
Meň söýgim wagt däl hiç seni unutman

2x
 
Söýerin men sen meni söýmeseňde
Gülüm unutman sen meni unutsaňda
Sen meni söýmeseňde söýerin seni baky
Ynanaý sen gülüm meniň indi ýüregimdäki

Seni söýerin ölümlik bolsodo gülüm
Gitmäýdä menden haýyş indi sen meniň ömrüm
Sen gitseňde söýerin islemeseňde boloryn
Eger sen bilen bolmosom özümi duýman ölerin
 
Özümi duýman ölerin sen bilen bolmosom
Özümi duýman ölerin sen maňa gelmeseň
Özümi duýman ölerin sen meni söýmeseň
Söýmeseň gülüm seni söýerin indi görmesem
 
Söýenim gelmeýäňmi söýgimi duýmoýaňmy
Ýada özüňçe balam bir oýuny gurnoýaňmy
Söýgüsiz oňmoýan men seniň söýgiň gerek diňe
Maňa başga ýar dälde sen ömrüme gerekdiňä
 
Ömrüme gerekdiňä bagtly bolordyga
Söýgimi soňlodyňa menden näme üçin gitdiňä
Ýada söýgim garyp görüp sen meni oýnodyňa
Ýok oýnoduň diýjekdäldim welin eýýäm diýdimä
Комментарии (0)
Добавить