Keydx
Dalijam

Dalijam
  • Слушали: 1961
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 2:52
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 01.09.2021, 17:05
  • 53
Слушать
Keydx - Dalijam
Скачать
Keydx - Dalijam
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Keydx - Dalijam!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
Bir gün ýumular gözlerim görmez bu dünýänk hiç.
Sen isle bol diwana gözlerim ýumamsoň giç.
Şol gara gözlerim seň gara gözleriň aşygydy.
İsledim seň bilen bolmagy isledim seň bn ýaşamagy.
 
Paýlaşmakçydym gülkimi paýlaşjakdym agymy.
Paýlaşjakdym barymy paýlaşjakdym ýogymy.
Seň bilen esdip bagtyň sesin çagalaryn gohuny.
Hiç zat bolmady ugruna bagyslay meni

Seň gujagyň maňa jennet sensizlik maňa jeňňel.
Ýüregime sen gel duýgularyma dem ber.
Meň ýüregimde seň üçin bilsen ýerler aýratyn.
Diýme ýok özüme taý basga birini saýladym.
 
Gel maňa täzeden täzele meň duýgulamy.
Dolduraýyn dünýäňi mydam bagytly duýgulaňy.
Söwüşmekde ýok many azajyk oýlanaý.
Söýyan seni dalijam gel ýene dolanaý.

Gapylmaka çyragym haýyşym göreýin seni.
Goýmakcydym yzymy sen bilen gutaryp demi.
İsle meni öldür bagytly bolaryn ölsem gujagyňda.
Bezejekdim dünýäni saklap seni gursagymda
Комментарии (0)
Добавить