Patsanchik
Yalandan Aglar

Yalandan Aglar
  • Слушали: 3795
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:50
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 01.09.2021, 17:00
  • 49
Слушать
Patsanchik - Yalandan Aglar
Скачать
Patsanchik - Yalandan Aglar
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Patsanchik - Yalandan Aglar!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
Söz berýänow sen barada indi ýazjakdäl
Seň ugruňda indi pida bolup ýanjakdäl
Täze diýip gürleýäňmi könäň bolup galjakdäl
Çynym aýtsam seň adyň baş harpynam tutjakdäl
 
Küýsediň gerek oňuber
Ýyly gujak gözleýäňmi doňuber
Isle oň bilen isle buň bilen boluber
Maňa gyzygy ýok Isläniňi ediber
 
Gaýtalama :
Ýalandan aglar ol gözleriň
Ýalan seň beren sözleriň
Saňa men belet menden başga kim belet
Peýdasy ýok indi diýseňem maňa sen gerek
 
Eger biri bir gün sorasa men hakynda
Baryn aýt eger çykmadyk bolsam akyldan
Duz sep ýaraña Allanynyñ aýt harama
Şeýle bir ýüregi bardy diý õwirdim haraba

Meñ gujagyma sygmadyñ sygan ýeriñ laý boldy  
Benziñ içinde hapa keýp gõwniñe jaý boldy
Gõzlegiñ baý boldy duşanyñ waý boldy
Sen Õlimi dirimi bilmedim päliñ õziñe taý boldy
 
Gaýtalama :
Ýalandan aglar ol gözleriň
Ýalan seň beren sözleriň
Saňa men belet menden başga kim belet
Peýdasy ýok indi diýseňem maňa sen gerek

Öňkü ýaly serhoş däl içemmok içgini
Sen ýatlamda indi çekwmmogam çilimi
Näme alamaty unutýan kem kemden 
Maňa gyzykly däl dem bolsaňam kim bolaňam
 
Hemme zady gelejek añlatdy Ykbal senem aglatdy
Bir dõwir elýetmez indi boldy  adyñ amatly
Oktýabrsky oktýabr bolýa hoş galdyñ
Menä bagtly maşgalaly senem boş galdyñ
 
Gaýtalama :
Ýalandan aglar ol gözleriň
Ýalan seň beren sözleriň
Saňa men belet menden başga kim belet
Peýdasy ýok indi diýseňem maňa sen gerek
Комментарии (0)
Добавить