Mr.Crazy
Namys

Namys
  • Слушали: 5220
  • Размер: 2 mg
  • Длительность: 2:04
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 14.08.2021, 21:54
  • 32
Слушать
Mr.Crazy - Namys
Скачать
Mr.Crazy - Namys
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Mr.Crazy - Namys!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
Albom tutyndym içinde wagtlaýyn ýanymda bolanlaryñ suratlary
Açýan synlaýan käte gõrip mekir 2 ýüzli sypatlary
Bahbit gozlap yanumda duranlary siñam arkadan uranlary
Ýüzime ýylgyryp aýagyma ýeke ýeke gapan guranlary 
 
Ýüregim her gelen geçene duralga boldy çepden sagdan uralga boldy döniklik guralda boldy
Kalp mertlikde görelde boldy pederlemiñ menzili ýörelge boldy dostlygam her dost diýip ýörende boldy ýalñyşmakdan  ýadadym
Goýyñ meni ýeke galjak özim özim bilen 
 
Her kim bahbide çapdy pälinden tapdy paline yokdy
Gotleri bokly dilleri okly degmeli dal  Arzaly ýaragly toply
Çişýär Ruhlary tokly ýöreýär tokly Señki jahendem Yoredi  otly
Toba  ŞÜKIR añary adalat satlyk däl 
 
Durmuşyñ bereni sapak şarpyk däl Her damjaly günäli kirpik däl
Çekilemde yza ürkip däl gidirsem hakymy erkek däl
Saklaýalar ol maslahat berýänler dur köşeş entek dä

Meseleler maña Mesgen yaly Sowesde Ýaragsyz esger ýaly
Mertlikde Mysaly Stalin dunyamem dargayar SSSR yaly
Gurlap bir yumuryga akyanlardan elin degirseñ yakyanlardan
Ýamaly Ýalanyny bukýanlardan şikýat depdere bakýanlardan 
 
Sabrym ol yzyna tesser Sabr edip almak etsin miyesser
Diyyanler kan ozine erk et erkeklik yok galmady erkek
Goýmak gerek däl namysa serhet birtopar binamys namysy serper
wuzdan azaby serhede esger erkelik ol diymese yes ser 
 
Oglanlar  ukyda ukyrak Ýogyn gorenini ukalap
Jubi dal namysy yukarak Bu goryanleriñ sukarak
Gowlugyn gormeli lupalap Agzyn açanda lyuga bak 
Tfu sor sor sor
Комментарии (0)
Добавить