CrazyMan
Ayt

Ayt
  • Слушали: 4035
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:30
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 12.08.2021, 23:58
  • 95
Слушать
CrazyMan - Ayt
Скачать
CrazyMan - Ayt
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu CrazyMan - Ayt!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Припев .
Seniň owodanja gözleriňe bakyp 
Nädip aşyk bolmaýyn men aýt sen 
Ýüregim diňe seni diýip ursa
Nädip seni söýmäýin men aýt.    
Rap 1
Söýýänim diňe sen nädip gizläýin ony
Senem söýýäňä meni gynama ýüregmi
Bar zady bes et uzat mana eliňi .
Gorkyňy ýok et  bagta tarap gidelii
Söýerin seni hemmelerden gabanyyp
Aýlanaly gijelerne başgalardan saýlanyp
Ömürlik söý meni gal maňa baglanyp
Menem seni söýerin arkaňda dag bolup
Rnb
Maňa sennen başgasy gerek däl
Ýanymda sen bolsaň  men ýeke däl
Rap2
Bulutlarda aýak sallap arzuwlar edeli
Wagty çalt ýöredip toýumyza elteli
Gijelerne ýatman gülüşip oturaly
Çaý başynda oturup gürrüňler edeli
Seňem arzuwyňy bilýän o günler tiz gelsedi
O günlere çalt  bizbile ýetsedik
Kiçijik şazadamy tiz elime alsadym
Saňa söýgülim däl öýdäkim diýsedim
Rnb
Saňa bolan söýgimiň çagi ýok
Sen bolmasaň durmuşumda many ýok
Söýýän seni sensiz ýaşap bilemok
Комментарии (0)
Добавить