DinYslaM
Biri Bar

Biri Bar
  • Слушали: 4251
  • Размер: 5 mg
  • Длительность: 3:38
  • Качество: 160 kbps
  • Добавлено: 01.08.2021, 15:54
  • 67
Слушать
DinYslaM - Biri Bar
Скачать
DinYslaM - Biri Bar
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su DinYslaM - Biri Bar!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
Men sana göwünsizlik bilen geldim
Sebäpsiz elimi tut
Senin söýgiň meni qorx, ýöne
Janym senden
Kim seniň gözüňden uzak
Mende bar diýýän bolsaň, bu keçmir
Bu oýny saýladyk
Janym senden
Men size göwünsizlik bilen geldim
Sebäpsiz elimi tut
Siziň söýgiňiz məni qorx, ýöne
Janym senden
Kim seniň gözüňden uzak
Mende bar diýýän bolsaň, bu keçmir
Bu oýny saýladyk
Janym senden
Kimdir biri bar, men oňa aşyk boldum
Birnäçe gözýaş, bu dünýäde hiç zat ýok
Her gün, her gije
Şol owadan gözlerden ýeterlik däl
Smileylgyryşy gaty özüne çekiji boldy
Iň üýtgeşik biri bar
Kimdir biri bar, bu meniň bilen boldy
Ol muny dogry aýtdy
Ol gaty gözli
Kimdir biri bar, men oňa aşyk boldum
Birnäçe gözýaş, bu dünýäde hiç zat ýok
Her gün, her gije
Şol owadan gözlerden ýeterlik däl
Smileylgyryşy gaty özüne çekiji boldy
Iň üýtgeşik biri bar
Kimdir biri bar, bu meniň bilen boldy
Ol muny dogry aýtdy
Ol gaty gözli
Kimdir biri meniň pikirimi urýar
Gözleriňe seretseň, gözlerim gara bolýar
Sözümi kes, bu şäheriň sesi
Bedenim ýesir, ol asly asl
Gözleriňden ýaşlary süpür
Ellerimden üzüme serediň
Aşyqəm ýyly
Gel, bir ýerde garra, öýlen
Kimdir biri bar, men oňa aşyk boldum
Birnäçe gözýaş, bu dünýäde hiç zat ýok
Her gün, her gije
Şol owadan gözlerden ýeterlik däl
Smileylgyryşy gaty özüne çekiji boldy
Iň üýtgeşik biri bar
Kimdir biri bar, bu meniň bilen boldy
Ol muny dogry aýtdy
Ol gaty gözli
Kimdir biri bar, men oňa aşyk boldum
Birnäçe gözýaş, bu dünýäde hiç zat ýok
Her gün, her gije
Şol owadan gözlerden ýeterlik däl
Smileylgyryşy gaty özüne çekiji boldy
Iň üýtgeşik biri bar
Kimdir biri bar, bu meniň bilen boldy
Ol muny dogry aýtdy
Ol gaty gözli
Комментарии (0)
Добавить