Patsanchik ft Merdan Jepbarow
Yaradanyn Sowgady

Yaradanyn Sowgady
  • Слушали: 3830
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:43
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 26.07.2021, 00:30
  • 93
Слушать
Patsanchik ft Merdan Jepbarow - Yaradanyn Sowgady
Скачать
Patsanchik ft Merdan Jepbarow - Yaradanyn Sowgady
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Patsanchik ft Merdan Jepbarow - Yaradanyn Sowgady!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
PATSANCIK :
Seň Mähriňi gaýta-dan duýup bilmeýän men
Her gije geçmişi ýatladýan aýdymy diňleýäň sen
Özge bilen, şonda-da seň mähriňi küýseýän men
Sen meň ýaşamagym üçin maňa berilen gaýtadan dem
 
Unutma meni 
Tenim tikeneklär her gezek küýsämde seni
Bedenim ysgynsyz 
Ruhum küýseder seni
Küýseseň meni ýadyňa sal ýadymda gal
Sensizlik maňa ýakanok Isleseň gelde janymy al
 
Ýürejigimde galdy şyram ýazyk adyň
Sen meň geçmişim, şu günüm, ertire berilen umydym sen
Pete-pet gelsegem gawat yzar ýaram bergin Salam 
Beýnimde öçmejek adyň, 
O-dünýä gitsemem 2017 Oktyabr ýadyňda galsyn 

Seň ýylgyrşyň asmanmy ýa-da zemin ony bilmedim heniz
Seni söýüp unudyp bolmajagyna geçip bilemmok hijem kepil
Sende bar Gülüň ysy, Ýazyň ýylysy, Aýyň şöhlesi
Seň adyň ýüregime möhür bilen basylan soňsuz-lyk Möhleti
 
 
MERDAN.JEPBAROW 
 
Sowgady
Sen yaradanyn mana beren sowgady
Sensizlikde agyr kalbym sowady
Ýaradanyn mana beren sowgady
 
Patsancik
 
Aýdaý Behiştden inen perişdemi sen
Sagbols gülüm meni goldanyňa her işde sen
Seni wasp etmäne ýetmez sözlerim ejiz-le men
Seni Hatda ölüm bolsa-da söýerin hiç-haçan ejizlemerin
 
Haýyr Nokadyn goýma her byr zadyň soňy bara
Hat-da ölümdenem agyr beren bu jezaň bara
Seň bilen edenje arzuwlam bara soldy baram
Kim sebäp oňa senmi ýa-da menmi balam 

Saňa ýene ýygnadym gül desseleri 
Ömrümüň manysy, Ömrümüň bezegi 
Ýanwarda Saňa büreneýin 
Goý seň gujagyňda ýylanaýyn 
 
2-miz byr lyk byr düş göreli 
Byr ömür bileje bolaly Byr ýoly seçeli 
Byr-lykda byr menzil geçeli 
Senli pikir-ler 
Şo günden şu güne çenli
 
MERDAN.JEPBAROW 
 
Gitme söýgüden 
Gitme  gözümden
Sensiz maňa 
Öňüm ýok 
 
Sowgady
Sen yaradanyn mana beren sowgady
Sensizlikde agyr kalbym sowady
Ýaradanyn mana beren sowgady
Комментарии (0)
Добавить