Patsanchik
Mana Oglum Menzar

Mana Oglum Menzar
  • Слушали: 1603
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 2:09
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 20.07.2021, 23:13
  • 18
Слушать
Patsanchik - Mana Oglum Menzar
Скачать
Patsanchik - Mana Oglum Menzar
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Patsanchik - Mana Oglum Menzar!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Düzgünleri pozup ýaşamagy haladym  

Gün geçdigiçe şol bir işe gatnap ýadadym

Gowy durmuş üçin günde 10 sagat işledim

Söýen dolanar diýdiler söýmegi men başarmadym

 

Başdan başlamagy isleýän Köp zatlary

Ýyrtyk tapyçkada olar gymmat taçkaly 

Ýüzüm maskasyz görse polisdan durman gaçmaly

Daň bilen dükandan işe elim çilim paçkaly 

 

20 minutlyk günde iş gatnaw ýollary

Bul aýdan ol aýa çenli sogulan pullary

Töwerege däl-de özüme berdim ençe zyýan

Bu günem düýnkä meňzeş, Gaýtadan ýene peýan

 

Bimany durmuşy manyly etmäne çalyşýan

Ýatmazdan öň dileg edip gowy günlere garaşýan

Ýa-da-dan nä tanyş halkyň Minneti

Soňky islegim bu Şäherden ömürlik gitmekdi

 

Hemişe ters ýoly saýla Dogry ýola ugrukdyrýan

Men barada Maglumat gözleýäň ýöne tapmaýaň

Ýüzüm iň ýarsy görünýär Ýarysyny gizleýän

Men Şol Patsancik Allanur ady doly ulanmaýan

 

Hemişe ters ýoly saýla dogry ýola ugrukdyrýan

Towolary diläp günäleri gymmat Satýan

Maňa 10 minut ýetik 4 topbagy seplemäne

Baryňyzam 1 meňzeş biriňi mysal getirmämde

Комментарии (0)
Добавить