GaNNibaL
Durmush Umman Ejem

Durmush Umman Ejem
 • Слушали: 953
 • Размер: 3 mg
 • Длительность: 3:06
 • Качество: 128 kbps
 • Добавлено: 18.07.2021, 18:40
 • 47
Слушать
GaNNibaL - Durmush Umman Ejem
Скачать
GaNNibaL - Durmush Umman Ejem
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su GaNNibaL - Durmush Umman Ejem!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
 1. Verse:1]
 2. Sen şeýle gowy Eje saña ýok taý.
 3. Sen Gymmatly maña mähriñe men zar.
 4. Men söÿÿän Ejemi jandan eziz goryan ony.
 5. Gazaply durmyş meni Ejesiz goýdy iñ soñy.
 6. Sen inkär edip bilmersin kabul et her geleni.
 7. Söýgimi görgümi ýa Mertewemi Jezamy
 8. Baýlykmy Garyplyk, Meslikmi ýa Açlyk.
 9. Meñ gözüme serediñ haýsyñ görýäñ şatlyk.
 10. Çagalyk ýyllaryn geçdi Ejesiz meniñ ine.
 11. Kemsindim agladym, ýüregim bolly ejiz.
 12. Gaharymy Gazabymy özümden üstün goýdym.
 13. Şonyñ üçin seret ine aýakda duryn heniz
 14. Herkim göreşýã bu Durmuş Hemmäni gynady.
 15. Baýlyk üçin ylgayarlar Añsat gazanç gözleýärler.
 16. Pul başyny alypdyr seret pull üçin satdy özini.
 17. Näçe baýlygyñ bolsada eliñ boş ýumarsyñ gözüñi.
 18. Bir gün menem ölerin, ölemsoñ men Hemmä gerek.
 19. Gynanar Doss ýarlarym, begener Duşmanlarym.
 20. Galar söýgülim yzymda söÿÿän diyip göz ýaş döküp.
 21. Geçdi 1 yyl diyip bardy özgä meni geçmişe gömüp.
 22.  
 23. Pripev]
 24. Durmuş Umman men onno ýüzüp ýören ýelkensiz bir Gämi.
 25. Küreksiz men Gara Tupan Tolkunlara Garşy Dur.
 26. Asmandan ýagýa Daşlar hem gyzgyn Gara Garlar.
 27. Ol maña Ýönekeý Durmuş meni Ýekelikde Şeýle edip Terbiýeledi.
Комментарии (0)
Добавить