Syke Dali
Hemmezat

Hemmezat
  • Слушали: 17560
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:02
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 03.07.2021, 22:59
  • 533
Слушать
Syke Dali - Hemmezat
Скачать
Syke Dali - Hemmezat
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Syke Dali - Hemmezat!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Sen meñ üçin hemmezat

Ömür, dostluk, pul, tanyş

Hemmesini gelip-gidiji

Senden ýakyn mana dine meň Ejem

Bölek-püçek wagtym meni bejerdiň sen

Içip bolan bolsa seni içerdim

Geçip bolan bolsa bagtymdan señ bagtyñ üçin geçerdim

 

Saňa "öydaki" diýmek maňa utanç

Durmuşda utulan, ýöne saňa söýgimde utan men 

Şonyma gutarmaz

 

"Öýdäki" däl sen, "Ýürekdäki"

Tolkuny agdaryp, kürekläp men

Bolup gelşim gödegragem.. ýöne

 

Näme pikir etselerem etsinler

Gepleri eşidilmez maña sesiñden

Aramyza hemmesi girsede birden

Dünýä gutarsada söýgim egsilmez

 

Sen meniň üçin hemmezat

Gaharda seresap

Oglumyza mysal

Aramyzda birzat

Bar olam söýgiden has aňsat

Bagtdanam has uly

Gorkudan has uzak

Howadan has azat

Sen mana has hem az

Hassalygymda hasam

Ýaralaryma yarasaň

Ýokary çek meni dyzlarym ýadasa

Ýa çekseler aşak

Ellerimiň aýasyn doldur özüň bilen

Ömrümiň yarysy

Geçdi ýöne saňa garaşyp

Beýleki ýarysyn

Seň bilen geçirjek barysyn

Pikirlerim seň ýaly arassa

Ýüregiň umman bolsa, meni kenara sal

Gidýänçäk beýleki tarapa

Iň ýakyn adamlar

Bilmesin barlygymyz barada

Çykanymda aradan

Sorasa Ýaradan

Seniň bilen tapyşmak bor ýeke aladam

Ömrümizi yzyna saradarn...

Комментарии (0)
Добавить