Vepa Pro
Tashlap Gitdin

Tashlap Gitdin
  • Слушали: 1036
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:49
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 26.05.2021, 22:32
  • 19
Слушать
Vepa Pro - Tashlap Gitdin
Скачать
Vepa Pro - Tashlap Gitdin
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Vepa Pro - Tashlap Gitdin!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Belki ýadyňa düşsem

gelmegin yzyňa soygimi harlap

gitdiň taşlap geçmişe baglap

mundan beýläk höwäs ýokla mende söýgä!!! 3x

 

Içimdäki dertlerimi aýtmana tapamok syrdaş hakyky söýgülim taşlap gitdi meni ýaty ýolda Ondan Soňra höwäs galmady mende söýgä ýok ýok hiç hili söýgä ynam ýok mende aýralyk ýazýan her setirimde ony ýatlap gije-gündiz goýonok meni ýürek harlap her ädimde ätleýän ony ýatlap geçiren wagtlaryma nalaýan ony ýatlap!!!

 

Belki ýadyňa düşsem

gelmegin yzyňa soygimi harlap

gitdiň taşlap geçmişe baglap

mundan beýläk höwäs ýokla mende söýgä!!! 3x

 

Ne arzuwlamyzyň ählisini ýykdyň puçlap giden ýoluň-dan gelmediňle meni ýatlap ýa söýgim arzanmy dy görgiler bilen meni gynap arzuwlaňa ýetdiňmi meni taşlap görjekleriň öňüňdedir belki gezýänsiň öziň günäsiz saýyp günäsiz saýyp ýekeje dosdym diýdi seniň kimligiň şondan soňra kimligiň bildim eý nadan!!!

Комментарии (0)
Добавить