Grim Dagger
Yalan dunya

Yalan dunya
  • Слушали: 6948
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 2:52
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 06.02.2021, 22:28
  • 11
Слушать
Grim Dagger - Yalan dunya
Скачать
Grim Dagger - Yalan dunya
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Grim Dagger - Yalan dunya!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Bizar boldum ýalanlarda şul bir topar nadanlardan

Beýdasy degmeýän derksizlerden pursatçy ýylanlardan

Hiç bir zatda peýda ýok hiç birinde derek ýok

Gijäm gündüzüm bir bolda bärde gözlerimde uky ýok

 

Her bir oýnaýar her hili rol

Ýöräp baraýanym gap karanky ýol

Diňe öňe hany bol 

Näçe bolsada agyr zor

 

Arkamda ýükler ellerim gan

Ýylgadykça gitdi mendäki jan

Etden bedeniň içnde tykyldy galdy

Meniň ruhum erkinlige zar

 

Dogry diýäniň nide hany 

Dogry diýdigiň ýalňyş bary

Daş töwerekde duşman doly

Sowuk meýdan giçäň ýary

 

Gezýän ýene gör hany

Ýazýan men durmany

Gelemok bolamok men bärde

Indi dursam boş bary 

 

Kelämiň içinde gahar gazap

Rahat goýonok meni her demde

Gezýan hemme zorluga çydap

Ruhum galdy garnkylyk ýerde

 

Gözleri gör hiç zady görenok 

Sebäbiň öňkerinde karaňky perde

Hiç biri oýanyp bilenok

Ruhlary öli jansyz tende

 

Daş töweregim bir topar ýylanlar

Gereksiz nadanlar başym belada bu ýalan dunýäde

Комментарии (0)
Добавить