La Blaze ft XB Mawzer
Yuzlenme

Yuzlenme
 • Слушали: 5304
 • Размер: 4mg
 • Длительность: 3:20
 • Добавлено: 14.11.2020, 02:14
 • 64
Слушать
La Blaze ft XB Mawzer - Yuzlenme
Скачать
La Blaze ft XB Mawzer - Yuzlenme
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu La Blaze ft XB Mawzer - Yuzlenme!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
 • La Blaze
 • Verse 1
 • Arzuw edipdim Londany
 • Ŷaşym "11" ŷa-da "10" dymy?!
 • Hyŷalymda gezdim Berlin,Oslany
 • Geçmişde goydum goşlarmy.!
 • Bu bir durmuş praktikasy
 • Kalbymyñ barikada lirikasy
 • Yüregmiñ buz dek arktikasy
 • Life'yñ üŷtgeÿä taktikasy.
 • Wepaly dost "OL" diñe hatika,
 • Setirimde üŷtgeyä tematika
 • Don zhuan gözleŷä her bir Monica
 • Geçmiśi yatda saklar konika.
 • Gürlemedim, dilimi çeynedim!
 • Çekilen azaplañ nirdedi miwesi?
 • Bagban üzümiñi neylesin?
 • Her öñ yeten papagy geymesin
 • Bir göwün beŷleki göwne degmesin
 • Gyzlar oglan yaly geymesin
 • Içimi açdym olara
 • -Yöne olar ynamyma degmedi.
 • Her Eje yašaya ogly üçin
 • Men aglayyn Eje gülkiñ üçin
 • Dertden dykyldy bir wagt içim
 • Görenlem uly yašym kiçi.
 • Nirden bašlayyn aydyp saña?
 • Durmuşuñ başam bir meñzeş soñam
 • Dertler günüme goymasalar
 • Yazjak setirlem yetmez soña.
 • Azaldyan yöräp soñsuz yollary
 • Alada batsañ galarsyñ horlanyp
 • Dertleri äkidip geçmişde goyaly
 • Büdreder yollar çukurly joyaly.
 • Arzuwlam birgün başa barar
 • Bolanok gulaklam galmagala
 • Gülkiler galmady yüzde nol
 • Yeke dosdum olam mikrafon!
 •  
 • XB Mawzer
 • Verse 2
 • Arzuw edipdim Londany
 • Yaşym "11" ya-da "10"dymy?
 • Erkeklik dine komdamy?
 • Señem şansyñ randomdamy?
 • Menin arzuwym raddomdady
 • Göziñiz diñe kaprondady
 • Durmuşam bize hondady
 • Çaga yaly berdi aldy oynady
 • İdolymu biri üçin hiç goymadym
 • Garynlary dok bolsa gözleri doymady
 • Erbede degmedi gowyny saylady
 • 5 günlik gülkide garyby saylady
 • Menden çykanok bu sözleriñ haybaty
 • Dişlerim döküldi gaharym gaynady
 • Duzsyz pikiriñ başymy aylady
 • Turbalar palçyklar boyumy boylady
 • Durmuş geliber üstüme doymadym
 • Olar söyermiş men söymedim
 • Dilsiz bilbiller durman sayrady
 • Men yasadym olar oynady
 • Oturan yerinden görünenok
 • Etsenem men yaly görüneñok
 • Dogryny sözlesem görülemok
 • Yolyñy saylabam göneleñok
 • Aytsana inni kime çokunmaly?
 • Görübem soñyndan ökünmeli
 • Dıyyäñiz gaytalap köpelmeli
 • Ayyryñ önümden edermeni.
 • Meniñ pikirlem hiçkime degmesin
 • Söyyänim hiçkime söyyän diymesin
 • Dostlygam gün günden açdy hinesin
 • Işläli goy olar çeynese çeynesin
 • Yigrendiler menem çyzamda yolymy
 • Unutmak isledim çekeñde golyñy
 • Düşeñde yatladyñ turman ölümi
 • Hiç kimem gelmedi gitdi guradyp soñyñy
 • Meni yigrenyänler mençe bolmaz
 • Hayry yok gadyrñam mençe bolmaz
 • Söyyän bolsañ hiçkimem sençe bolmaz
 • Hiç zady bilme gowsy yok külçe bolmaz.
 • Dodagym kepeya kiçikäm garradym
 • Sen meni diñlemediñ yöne aldadyñ
 • Sen bilyäñ men sen üçin agladym
 • Seslen şol wagt haysy yandadyñ
 • Umydym uzakdan sen gerekdäl
 • Diyyän sözlerim biderek däl
 • Dyrmyşaryn saña seretmän
 • -"Ey" Eştyäñmi dost sen gerekdäl!
Комментарии (0)
Добавить