Crazy ft LionKing
Life Hamelion

Life Hamelion
 • Слушали: 2642
 • Размер: 4mg
 • Длительность: 3:26
 • Добавлено: 11.11.2020, 20:38
 • 16
Слушать
Crazy ft LionKing - Life Hamelion
Скачать
Crazy ft LionKing - Life Hamelion
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Crazy ft LionKing - Life Hamelion!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
 • 1)
 • Kimsi ýaşap ýö dadesiniñ puluna
 • Kimsi bolsa oty salyp barmagy burnuna
 • Oglanlaram üýtgeýä tapsala damjagy
 • Tapan zatlaram bolsa krasnawodyñ palçygy
 • Dogry bildiñ gardaş señ ünsiñ çekmekçi
 • Arzuw etdimmi şo arzuwa ýetmekçi
 • Gardaşym diñle meni howlukma oturaý
 • Ýalany ýazamok bu sözlerim natural
 • Durmuş men menlik mertligi bileris
 • Durmuş 2 ýol göni ýola geçeris
 • Dünýä aglap geldik inni gülüp gideris
 • Durmuşyñ soñunda şeýdip bizem öleris
 • Durmuşyñ agy garasy görünmez
 • Durmuş kynçylyk ýeñillil bilinmez
 • Aý ýyl gün geçýä adamlar üýtgeýä
 • Setirden netije alyñ LIFE HAMELION
 • 2)
 • Goşaýyn setire durmuşyñ LIFE adyny
 • Durmuş tema ýañlantýa durmuşyñ sazyny
 • Bally sen diñle erti galan gaçany
 • Gulagyñda ýañlansyn bu LIONYÑ ýazany
 • Yzdan gürläp gaçýañ balli sen gepçi
 • Yzymdan ylgap balli boljak bolýañmi repçi
 • Bilýañmi balli senem çopan ýali boş awçy
 • Yzdan gürläp çopan sen bolorsyñ belki palçy
 • 15 ýaşda başladym rep sungatyna
 • Nikim LION KING ýazdym durmuş hakynda
 • Görüp düşünip bolonok garyşyk taryha
 • Kimsi okap düşünýä ala taryha
 • Kimsi ýanar durmuşdan kimsi gözlär söýgi filim
 • Ýatjak ýeriñ gara toprak jogaby ýeke ölüm
 • Bu dünýä 5 gün pikirlen soñky sözüñ
 • Meñ pikirlem garyşyk belli eýýäm ertirim
Комментарии (0)
Добавить