Grim Dagger
Turbulance

Turbulance
 • Слушали: 7943
 • Размер: 3mg
 • Длительность: 3:16
 • Добавлено: 24.10.2020, 21:11
 • 18
Слушать
Grim Dagger - Turbulance
Скачать
Grim Dagger - Turbulance
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Grim Dagger - Turbulance!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
 • Kellämdäki pikirler çykdy çenden
 • Zäherleýär kilimat alnan her demde
 • Bolýar turbulance caykanyar hemme zat
 • Howada däl bul gezek ýerde turbulance
 • Galmady sabyr takatym bu meniň rahat halatym
 • Urup elleri ganadyn, üýüz gözini dagadyň
 • Gam-guss gahar gazap bilen geçýa her sagadym
 • Bir wagytlar menem çagadym emma şol wagtam gaharlydym
 • Goh galmagal her sagatda
 • Bir ýere gaçde rahatla
 • Millet häzirem nowatda
 • Häzir hemme komada
 • Boş gepi ýogatda
 • Ýaşamak ulu alada
 • Her dürli ynsan bilen
 • Ýaşaýas däli hanada
 • Kaos hemde panika
 • Bolýar häzir turbulance
 • Owtabanda polizei
 • Hemme ýerde ambulance
 • Hard ritmde full bass
 • Dogry ýolda diňe daş
 • Gapy hemde penjere
 • Bar gitde hemmesini ýap
 • Bärik geldim açyň ýoly
 • Öňüm ýapyp duzak doly
 • Ine täzeje seremony
 • Bir tarapda mason illumanti
 • Ýykaly bu şeýtany tarykaty
 • Ýykyp geçdim barikaty
 • Seret zaýa kilimaty
 • Dowam edeli ritualy
 • Bozdum hemme oýny seredemok düzgüne
 • Palta bilen uraryn seniň ýeke gözüňe
 • Gurduňuz bazary herkim satýar ruhuny
 • Senden bir ädim öňde men belle bu sözümi
 • Beýnä zäher girýär çykan her sesde
 • Hemme zat çykýar 440 hertzde
 • Ylalaşan luks willalarda mersedens bensda
 • Men ghetto semptda gangsta kentda
Комментарии (0)
Добавить