Grim Dagger
Gije ayazy

Gije ayazy
 • Слушали: 1413
 • Размер: 4 mg
 • Длительность: 3:10
 • Добавлено: 28.07.2020, 06:33
 • 14
Слушать
Grim Dagger - Gije ayazy
Скачать
Grim Dagger - Gije ayazy
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Grim Dagger - Gije ayazy!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
 • Garaňk gijelerde gap garňky tümlik biz
 • Toparym Night Boys munu gowy biliň siz
 • Gan bulandy elime ok deger teniňe
 • Köçelerimiz howply hiç kim gelmez deňine
 •  
 • Daş töwerek grarsyn asmandaky bulutlar
 • Sowuk gijäň garňkysy meniň içimi ýyladar
 • Aýazly gijede duşman gany döküler
 • Garňki işler bilen toparym hemişe beýgeler
 •  
 • Hakyky durmuş meniň ýüregimi garartdy
 • Sowuk aýazly gije ýüregimi sowatdy
 • Bu durmuş ýüregimi ýerinden sogurdy
 • Rehim etmek guýgym öldi duşmanlarym azaldy
 •  
 • Sylag hormat ýok indi rehim şepagat ýok indi
 • Rehim etmek ýok merhemet bizde öldü
 • Toparym Night Boys hemme koçeler tanaldy
 • Duşmanlarym azalyp ganlary ýere bulandy
 •  
 • Gije aýazy düşdi gije aýazy
 • Hemme ýer garardy hemme ýer sowady
 • Garňky gije ruhumy garartdy
 • Gijäniň aýazy ýüregimi buza öwürdi
Комментарии (0)
Добавить