Пара строк
о чем ваш сайт

Iska Muslim - Gunali

Скачать
Iska Muslim - Gunali
  • Название песни: Gunali
  • Слушали: 5792
  • Качество: 128 kbps
  • Админ imo: +992008114611
  • Размер трека: 3 mg
  • Дата добавления: 11.04.2022
  • Продолжительность: 2:46
  • Категория: Aprel top 10, Iska muslim, Tazeje
Слушать MP3
Iska Muslim - Gunali
Salam Myhman eger senem Shu "Iska Muslim - Gunali" aydym yaly oz aydymlaryny bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen, Admin Bilen Habarlash Admin Eziz imo +992008114611
Текст песни Iska Muslim -
Ýallar alyp dur saglygy, yöne ýyllar berýär adamlara köp sapaklar. Ýadaýañmy dost çapak çalyp? Hana seret olara ! Olar bizden has gowy bilýär näme gerek bize durmuşdan, 
bir gün bar zat gowylaşar, 
yöne edil şul wagyt bulaşyk. 
Eý nämeler bolup dur şul wagyt? 
indi has gymmat zat nämeka bul adamlar üçin? näme zat has wajyp inni ? näme zat has ajy ?
Ýalañaç ýada ýalan suratlary paýlaşmak,
Bialaç bolup soñky günem günäñ ýuwulmagyna garaşmakmy Alladan ?
Ýagşylyklar edilip dur yöne pul üçin diñe,
sadakalar berilip dur yöne göz üçin diñe. 
Seredip görsek gadyryny dälde bahasyny bilmek has möhüm, niräk barýar bul yaş nesil ? 
Bilýän barmy niräk barýar bul yaş nesil ?
Barymyz günali ! Estagfurallah ämin !
Erkekler döndi uýatsyza hana aşyk boldylar balaksyza. 
Meslikden ýaña gözler aç, yetimler utanar has beter,
hamala ýollar dogry ýaly yörärler yöne yaş yiter.

Ýyllar alyp dur saglygy, düýnki ýylgyryp duran ýüzler bu gün göz yaşlary bilen uklady, 
bul dünýäñ oýuny üýtgedi.
Bir tarapdan  indi ýaryp yörler,
bir tarapdan indi aşdylar,
sygyryp dur oklaryñ sesi,
bul dünýäñ reñkini çalşdylar.
Bu gün deñ ýarysy oýanmady düýnki uklanlañ, etmedi kömegini pul görmese ol kasam eden lukmanlar, hany hiçkim gelmedi.
Ol düýnki jennet ýok bu gün,
ol düýnki doklar dok bu gün yenede, 
düýnkiden has sowuk bu gün.
Sagadyñ iñ gymmadyny dakynyp gezmek hiçkimiñ wagtyny üýtgetmez, 
ýöne wagyt yaşlary üýtgetdi, 
şeýtan yaşlara höküm etdi.
Uýalar bir erkegiñ üstünde ýoluşarlar saçlaryny,
namys gutaran bolsa nämeler başlandy ?
Barymyz günali ! Estagfurallah ämin !
Geñ galmalyñ bul durmuşa yöne, 
bir gün bar zat gowylaşar.
Bul gün indi geñ görilýär diñe huday diýip egilenler.
Bul gün bahasy has gymmat boldy ýarym ýalañaç geýinenleñ.

Реклама

Kool Herc, hip-hop sazyny d
Категория: Tazelik
Просмотров: 8162 | Добавил: Admin Eziz | | Комментарии (0)
Doly okamak ucin смотреть knopka basyñ
Категория: Tazelik
Просмотров: 10552 | Добавил: Admin Eziz | | Комментарии (0)