Sonky gezek yatladym - Dayanch.N

  • Добавлено: 27.11.2021
  • Результат: Проверены
  • Лейбл: Все права защищены
  • Автор: Dayanch.N
  • Формат: mp3
  • Битрейт: 128 kb/s
  • Размер: 3 mg
  • Admin Eziz imo: +992 556666713
Слушали: 1085 Длительность: 01:42 Рейтинг: 10.0 Голосов: 27
Aladalary süýşürdim, ýeke-tägim sen galdyň,
​​​​​
Pikirlerim bulaşyk, eden işiňe geň galdym.
Terbiýeläp aljakdym, ömürlik seni özüme,
Biperwaý garadyňmy, düýnki beren sözüňe
Düýnki söýüp ölüp ýatan, bu gün başga ellerde
Ýadynada düşemok, waspyň bu gün dillemde,
Bir gijede näme uytgedi, kijijigim bilmeýän.
Aýralyk aýdymlary, seniň üçin diňleýän.
Dogry menem ýalňyşdym, ýöne ýene dogurladym
Çyn söýgä duşmada, ýüregimi ogurladyņ
Pikir etsem diri ölýän, seniň menden daşlaşyşyňy,
Ýaş aýlanýar gözüme elleň tutsa başgasyny
----------------------
Dolanjak däl, onuňam gelmejegini bilýärin
Gaýgynyņ birme bir gapysyndan girýärin
Ýalňyzlykdan üşeýän gyş gurşady daşymy
Ýöne ýere ýykyljak däl, belent tutjak başymy
Gül ýüzuni göremde, gözýaşymy gizleýän
Bu gun nazik ellerin, haýsy elde bilmeyan
Bile gecen pursadyň her sekundy ýadymda,
Gara gözleň galarmyka, bir ömürlik aňymda,
Ýylgyryşyň bezeýärdi, men kicijik dünýãmi
Goyup giden hasratyň bagtly günleri gömýämi
Yeke galdym ýürejigim, hatyraly geçmişde
Geljek hem-de geçmişim dynman durlar çekişde
Ne gijede, ne gündizde many bar
Söýgülim giň dünya, sensiz mana dar
Gecip giden gunin bari yylgyrmagam kyn boldy
Yuregim gaygy gama syrdaş boldy, güň boldy,
Indi boldy daş ýõrjek, baky soygi berse-de
Gecmisdaki gara soygim bogazyma gelse-de,
Aldap giden binamyslaň, baryn yza taşlaryn
Durmuşymy mundan beylak, diňe noldan başlaryn

Топ 10 Январь

Olumin Sagady
Mr.Crazy
128kb/s
4 mg
01:55
Sana Yazdym
A.RoBi
128kb/s
4 mg
01:20
Eyforia
LiMa
128kb/s
4 mg
2:54
Mekdebim
Atash ft Daggi
128kb/s
4 mg
3:53