Gozlerimin Damjasy - Keydx

  • Добавлено: 25.11.2021
  • Результат: Проверены
  • Лейбл: Все права защищены
  • Автор: Keydx
  • Формат: mp3
  • Битрейт: 128 kb/s
  • Размер: 3 mg
  • Admin Eziz imo: +992 556666713
Слушали: 1699 Длительность: 2:59 Рейтинг: 10.0 Голосов: 35
Çalaja köçämize üfledi şemal
Döküldi bulgurym döküldi şerap
Dönmerin diýme sensizlik jeza
Aýrylyga ençe ýyl yok ses seda
-
Bildir barlygyñy janym janyña pida
Ugryñda sergezdan duýgylarym geda
Bir gezek göreýin doýsyn senden didelerim
Isleseñ siñerin islemesenem idemen
-
Sorag berýän özüme azaşdym nirde men
Tanyşlarym nätanyş göwnüme ýat ilde men
Serhoş dilde käsine käsine duran dem
Hemme zady unutdym ýatlama bolup galdyň sen
-
Unutjak bolup ozümi ýolumy yitirdim kän
Gowsyna erwedine duşdym hiçisi sençe däl
Ýatlaman diýsemde beýnimde boldyñ däp
Söýemok diýsemde ýürekde boldyñ ýeketäk
 
Pripew
Gel gel gel bal
Omrume girip
Omrume girip
Omrume girip

-
Ýenede gujaklasam ýene ysyñy alsam
Sensiz ýatlamalardan dolýa bilsen her agşam
Ýekeje bakyşyñ meni çykarar arşa
Ýenede sensizlik gursagymy eder parça
 
Maña diýdiler gynama özüñi boldy beset
Olar bilýänem däldir sensiz jansyz jeset
Hyýal bolyp galdy maña görmek seni birja gezek
Duýdansyz öwrümler aýry ýollara zyñdy pelek
-
Aýaz geldi doñdy melek doñdy seret ganatlar
Diýdiler terk edildi söýgi başlady hyýanatlar
Demir gara ak atlar gijeki syýahatlar
Ynanmadym ynan görýän öńki kamatda
-
Gel dolan gitme goýma meni bu halatda
Diýdiler söýen ýürek söýgülsini aglatmaz
Seni ýatladar durar kalbymyn sanjasy
Bilde goý bu gözlerimiñ damjasy

Топ 10 Январь

Olumin Sagady
Mr.Crazy
128kb/s
4 mg
01:55
Sana Yazdym
A.RoBi
128kb/s
4 mg
01:20
Eyforia
LiMa
128kb/s
4 mg
2:54
Mekdebim
Atash ft Daggi
128kb/s
4 mg
3:53