WildFace 369 ft Ideal Gr (Dayanch.K)
Yaraly

Yaraly
  • Слушали: 1078
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:57
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 21.11.2021, 23:43
  • 38
Слушать
WildFace 369 ft Ideal Gr (Dayanch.K) - Yaraly
Скачать
WildFace 369 ft Ideal Gr (Dayanch.K) - Yaraly
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu WildFace 369 ft Ideal Gr (Dayanch.K) - Yaraly!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Ýylgyryp durşuňdan gözleýän öňki durkuňy
Tapyp bilemok sen düýbünnen üýtgäpsiň
Sen asly söýmänsiň 
Diňe men bilen wagt geçirmek isläpsiň
A men sen bilen bagtly bolmak isläpdim
Söýginiň yzynda beýle ýanjagymy hiç bilmändim
Sen asly söýmänsiň meni söýmänsiň aklyma getirip bilmändim (bilmännim) 
 
Ýadymda dur entek bile geçen ýollarmyz
Entegem ýadymda assadan dem alşymyz
Gulagymda ýaňlanýa taşlaman diýen sözleriň
Özgäni isleýäniňi aýdyp durla gözleriň 
 
Ýe e men ysgynsyz gallym
E e  meni ne günlere sallyň
Şuwagtam ýatlaýan seni ajy tüssäni ýakyp
Unudarn seni içime zäheri salyp

Underground style küýsedi raýon 
Ýöne men lirikada sen üçinem eglenýän
Yza dolanmagyňy ýüregim küýseýä
Ýöne ynanaý özüm hiç islemeýän 
 
Tapýan bahanalaň eltdi söýginiň soňuna
Entegem düşünemok düşdüm söýgiň duzagyna
Näme günäm bardy aýt beýle gynamagyňa
Diňe sen sebäp söýgüden beýle ýanmagyma 
 
Derdim çekişdi diňe alkogol nikotin
Pullular bn keýp seniň niýetiň
Sen 1 gezek oýnap taşlanylýan oýunjak
Pullularyň gözünde sen ýönekeýje gurjak 
 
Gelin köýnekde görmekdi seni niýetim
Söýginiň oduna ýandy meniň ýüregim
Söýgim üçin gapylary açdym sen ýapdyň
Diňe çykyp gitmek galdy menem galmadym
Комментарии (0)
Добавить