Daggi
Sen Gynamay meni

Sen Gynamay meni
  • Слушали: 5195
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:56
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 04.11.2021, 19:32
  • 86
Слушать
Daggi - Sen Gynamay meni
Скачать
Daggi - Sen Gynamay meni
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Daggi - Sen Gynamay meni!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Sen gynamay meni
Ayralygy yatlamay indi
Bu goz yashlarmy dokme
Goz onumden sen gitme
Yok yalnyshma beytme
Soygimi gerk etme 
 
Sen synamay meni
Soygimi oynamay inri
Sen meni tashlap gitme
Gozlerimden sen yitme
Yok yalnyshma beytme
Soymesen indi soyme 
 
Balam sen  soygimi oynamay  sen meni aldamay
Gitsen git goyma mende  galmasyn yatlaman
Yuregmin yary bar,  soyenmin yary bar
Goydun Yuregimde bitmejek yara yzlary bar
Aslynda ayt soymedin soygimin sen duymedyn
Bu bagtly durmusy gaydyp men senin bilen indi gormerin
Bolmadyn mana yar, ozga boldyn sen yar
Garashma indi Diymerin  gitme yanymda galay

Men bu gün köp zatlary ýatladym, ýatlamalardan bu gün men ýadady,
Näme üçin gülüm sen meni söýmedin, köýmediň söýgini gözümde görmediň
Seniň bu edýänleriň ýalňyş ýažňyşlar seniň aklyňy almyş,
Diydiler durmusda menden başgada özge ýarda göw⁷nüň barmyş 
 
Seret gözlerme ýalan sözleriň bilen sen ýene meni beýdip aldama
Näçe ýyl geçsede geçdi gitdin meni saňa baglaýan bir wada bar
Sana söz aýdan günimde  bäri söz berip geldim seni aldaman 
Goren gunumden su gune çenli soýdim men ĺp hiç ýadaman 
 
Aýt sen maňa näme boldy näme üçin birden beýle özgeriň 
Söýýärdiň sen meni bu gün üýtgedin ayt aýralygy nädip döz gördiň
Diýdiň kynçylyklara çydaryn senden aýrylmaryn sen bilen ýaşaryn
Ömrümiň soňuna çenli soňky demime çeni  seni söýýärin 
 
Ya  guran durmuşuň ýalanmydy ýada düýşmi ýada huş
Seniň bu edyan islerine çydamok galmady gaýrat gujur güýç
Sen meni taşlap gitdin sayladyn basgany bolyalay diydimle hiç
Wagtynda pikirlen  eden islerine pusman etme son  bolmasyn giç
Комментарии (0)
Добавить